Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

ขอเชิญสมาชิกฆราวาสคาร์เมไลท์แห่งกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2010 ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2010 เวลา 14.00 น. ณ อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นวันสมโภชปัสกา จะมีมืิสซาสมโภช เวลา 14.00 น. และเยี่ยมคำนับ อธิการิณี และพี่น้อง เซอร์ ในอารามด้วย

Read Full Post »

เชิญสมาชิกฯ ร่วมประชุมตามปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2010 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน สำนักมิสซังคาทอลิก กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ

Read Full Post »

โอ้…ท่านนักบุญเทเรซา(น้อย) แห่งพระกุมารเยซู

โปรดประทานดอกกุหลาบจากสวนสวรรค์แก่ข้าพเจ้า

เปรียบประดุจดังสัญญาณแห่งความรักต่อข้าพเจ้า

โอ้…ดอกไม้น้อยขององค์พระเยซู

ในวันนี้โปรดวิงวอนขอจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ได้โปรดทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้า

พระเมตตาซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้าขอมอบฝากไว้ด้วยความไว้วางใจ

ให้อยู่ในคำเสนอวิงวอนของท่าน

(เอ่ยถึงความต้องการต่าง ๆ ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต)

โอ้…ท่านนักบุญเทเรซา

โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีความเชื่อมั่นคงเยี่ยงท่าน

ในความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อข้าพเจ้า

เพื่อข้าพเจ้าจะได้เลียนแบบ “ทางสายน้อย” ของท่าน

ในชีวิตแต่ละวันของข้าพเจ้า อาแมน

(ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง /วันทามารีอา 1 ครั้ง สิริพึงมี 3 ครั้ง)

(นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมาเยซู ช่วยวิงวอนเทอญ 3 ครั้ง)

Read Full Post »

การสวดสายประคำ น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู (เป็นบทนพวาร)

ก่อนการสวด ให้สวดบท ข้าแต่พระบิดา 1 ครั้ง วันทามารีอา 1 ครั้ง

ลูกประคำ 24 เม็ด ให้สวดบท สิริพึงมี… สลับกับบทภาวนาว่า “นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ช่วยวิงวอนเทอญ”

นพวารนี้ แนะนำใ้ห้สวดในวันที่ 9 – 17 ของแต่ละเดือน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่สมาชิก และสัตบุรุษ ส่วนมากทำนพวาร ดังนั้น คำภาวนาทั้งหมด จะได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

Read Full Post »

เชิญสมาชิกฯ ร่วมประชุมตามปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2010 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน สำนักมิสซังคาทอลิก กรุงเทพฯ

วิทยากรที่มาแบ่งปัน : คพ. สมเกียรติ ตรีนิกร

ผู้สนใจ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมได้นะคะ (ไม่เสียค้่าใช้จ่ายใดๆ) ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ

Read Full Post »

1) ประชุมครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2009 ที่สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

2)ขอเลื่อนวันทำพิธีรับเสื้อเล็กของสมาชิกคณะ จำนวน 5 ท่าน และพิธีถวายตัวตลอดชีพของสมาชิก (รับเสื้อคลุม) จำนวน 2 ท่าน จากเดิม เป็น วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2009 เวลา 15.00 น. ณ อารามคาร์แมล สีลม (มีพิธีมิสซา บูชาขอบพระคุณ)

สมาชิกทุกท่านที่รับเสื้อแล้ว ขอให้แต่งชุดของคณะด้วย

เรียนเชิญทุกท่าน และบุคคลทั่วไป ร่วมพิธีในครั้งนี้ และร่วมภาวนาเพื่อกระแสเรียกของสมาชิกคณะฯ ด้วย

Read Full Post »

ตอนนี้ การ comment ข้อความ จะเห็นว่า มีรูปประจำตัวที่เป็นลายเรขาคณิต สี และแบบต่างๆขึ้นมา หากต้องการใส่รูปประจำตัวของท่าน สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้คือ ต้องใช้ระบบที่เรียกว่า Gravatar ซึ่งมีขั้นตอนคือ

ขั้นตอน

  • เข้าไปที่หน้า Sign up ของ Gravatar
  • สมัครสมาชิกด้วยอีเมลเดียวกับที่ใช้เขียน comment ที่นี่ 
  • อัพโหลดภาพที่ต้องการใช้ สำหรับ Gravatar ซึ่งสามารถ crop เลือกขนาดภาพได้ตามต้องการ
  • เสร็จแล้ว ง่ายจริงๆ ตอนนี้ควรจะเห็นไอคอนของตัวเองขึ้นมาแล้ว

Read Full Post »

อยากรู้จักชีวิตบางด้านของ “คาร์เมลิท” เชิญทางนี้…

Read Full Post »

nun-023ในที่สุด เราก็มีบ้านเป็นของตนเองในวันนี้ ขอคำภาวนาให้กับผู้จัดทำ เวบ บลอก นี้ด้วย เพื่อที่จะให้หนทางนี้ เป็นช่องทางในการแพร่ธรรมของคณะฯ และเผยแพร่กิจการ เพื่อพระกระแสเรียกของคณะฯ

Read Full Post »