Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ปฏิทินนักบุญของคณะคาร์เมไลท์’ Category

1  เมษายน

บุญราศี  นูโน  อัลวาเรส  เปเรรา  ภราดา

นูโน  เกิดในปี ค.ศ.1360  ในฐานะที่เป็นทหารท่านได้ทำการรบเพื่ออิสรภาพของประเทศโปรตุเกส เมื่อภรรยาของท่านสิ้นชีวิตแล้ว ท่านได้เข้าบวชในคณะคาร์แมล เป็นภราดาสงเคราะห์ในอารามซึ่งท่านเองได้สร้างขึ้นที่ลิสบอน โดยใช้นามว่า นูโน แห่งเซนต์แมรี่ในปี ค.ศ.1423 ท่านได้สิ้นชีวิตที่นีในปี ค.ศ.1431 หลังจากที่ได้เจริญชีวิตรำพึงภาวนา ชีวิตของท่านเด่นในเรื่องการภาวนาการใช้โทษบาป และความศรัทธาฉันบุตรต่อพระมารดาพระเจ้า

17  เมษายน

บุญราศี  บัปติสต์  สปาญอลี  พระสงฆ์

บัปติสต์  สปาญอลี  เกิดวันที่  17  เมษายน  ค.ศ.1447 ที่เมืองแมนตูอา  ประเทศอิตาลี ในวัยหนุ่มท่านได้เข้าบวชในคณะคาร์แมลแห่งแมนตูอาที่เมืองแฟร์รารา  ได้ปฏิญาณตนปี ค.ศ.1464 หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งอธิการของอารามคาร์แมลแห่งแมนตูอาถึงหกสมัย และได้รับเลือกเป็นอัคราธิการในปี ค.ศ.1513 ท่านได้ถึงแก่มรณภาพที่เมืองแมนตูอา วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1516 ท่านเป็นกวีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยนั้น ท่านได้ประพันธ์บทกวีมากมายเพื่อรับใช้พระคริสตเจ้าและได้ใช้มิตรภาพระหว่างท่านกับบรรดานักวิชาการเป็นโอกาสสนับสนุนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตแบบคริสตชน

18  เมษายน

บุญราศี  มารีย์  แห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์  ภคินี

บาร์บ  อาวริลโญ  เกิดที่ปารีสในปี ค.ศ.1566  เมื่ออายุ 16 ปีได้สมรสกับปิแอร์  อคารี และได้ให้กำเนิดบุตรเจ็ดคน แม้จะต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวและความยากลำบากมากมายเธอก็สามารถบรรลุถึงความสูงส่งแห่งชีวิตจิต  เนื่องด้วยอิทธิพลจากผลงานของท่านนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู และการได้ติดต่อกับท่านนักบุญเองในขณะที่เธอเข้าฌาน เธอจึงพยายามที่จะนำคณะภคินีคาร์เมไลท์ที่ถือพระวินัยเดิม เข้ามาในประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่สามีได้สิ้นชีวิตแล้ว เธอได้สมัครเป็นภคินีแผนกสงเคราะห์ ได้รับนามใหม่ว่า “มารีย์ แห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์” และได้ถวายปฏิญาณที่อารามคาร์แมล เมืองอาเมียนส์ในปี ค.ศ.1615 เธอเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลสำคัญหลายคนในสมัยนั้น ซึ่งรวมทั้งนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ด้วย ลักษณะเด่นของเธอคือ จิตตารมณ์แห่งการภาวนาและความร้อนรนเป็นพิเศษเพื่อการเผยแพร่ความเชื่อคาทอลิก เธอได้ถึงแก่มรณภาพที่เมืองปองตัวส์  ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1618

23  เมษายน

บุญราศี  เทเรซา  มารีย์ มาเนตตี แห่งไม้กางเขน   พรหมจารี

เกิดที่ Campi Bisenzio เมืองฟลอเรนซ์  ที่นี่เธอได้ตั้งคณะภคินีคาร์เมไลท์แห่ง น.เทเรซา (The Congregation of Carmelite Sisters of St.Teresa) ในปี ค.ศ.1874 และได้ส่งบรรดาภคินีไปก่อตั้งอารามที่เลบานอนและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วย เธอเจริญชีวิตตามธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขนด้วยความชื่นชมยินดีทั้งกายและวิญญาณ และนอบน้อมตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าอย่างเต็มที่ คุณธรรมดีเด่นของเธอคือความรักต่อศีลมหาสนิท และความเอาใจใส่เยี่ยงมารดาต่อบรรดาเด็ก ๆ และคนยากจน เธอถึงแก่มรณภาพที่ Campi Bisenzio วันที่ 23 เมษายน ค.ศ.1910

Read Full Post »

3 มกราคม
บุญราศี คูริอาคอส เอลีอาส ชาวารา พระสงฆ์

บุญราศี คูริอาคอส เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะนักบวชคาเมไลท์ แห่งแม่พระปฏิสนธิ์นิรมล (The Congregation of the Carmelites of Mary Immaculate) และเป็นอธิการคนแรกของคณะ ท่านเกิดที่ Kainakary แคว้น Kerala ประเทศอินเดีย เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1805 เข้าบ้านเณรปี ค.ศ.1818 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ปี ค.ศ.1829 ได้ก่อตั้งอารามแห่งแรกที่เมือง Mannanam ปี ค.ศ.1831 และได้มีการปฏิญาณตนของนักบวชในคณะเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1855 ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้แทนอัคราธิการ (Vicar General) แขวง Syro-Malabar นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1861 และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะภคินีแห่งแม่พระคาร์แมล (The Sisters of the Congregation of the Mother of Carmel) ปี ค.ศ.1866 ท่านได้ปกป้องเอกภาพของพระศาสนจักรในแขวง Syro-Malabar โดยต่อต้านพวก Rochos ที่สอนความเชื่อผิดหลง ตลอดชีวิตท่านได้ทำงานเพื่อฟื้นฟูชีวิตจิตของพระศาสนจักรในแขวงดังกล่าว ท่านเป็นแบบอย่างในการภาวนา มีความศรัทธาร้อนรนต่อศีลมหาสนิท และมีความรักต่อพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ์นิรมลเป็นพิเศษ ท่านถึงแม่มรณภาพที่ Koonammavu ปี ค.ศ.1871 ศพของท่านถูกนำมาฝังไว้ที่ Mannanam ในปี ค.ศ.1889

8 มกราคม
น.เปโตร โธมัส พระสังฆราช

เปโตร โธมัส เกิดในราวปี ค.ศ.1305 ทางตอนใต้ของเมืองเปรีกอร์ด ประเทศฝรั่งเศล ได้เข้าบวชในคณะคาร์แมลเมื่ออายุ 21 ปี สันตะสำนักที่อาวีญองได้แต่งตั้งท่านเป็นเหรัญญิกของคณะในปี ค.ศ.1347 ต่อมาในปี ค.ศ.1354 ท่านได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่งปัตตีและลีปารี หลังจากนั้นบ่อยครั้งท่านได้เป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา ทำหน้าที่เสริมสร้างสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกกับพระศาสนจักรตะวันออก โดยในปี ค.ศ.1359 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชแห่งโคโรนในเปเลปอนเนซุส และเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาในพระศาสนจักรตะวันออก ในปี ค.ศ.1363 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชแห่งครีต และในปี ค.ศ.1364 ได้เป็นพระอัยกาแห่งคอนสตันติโนเปิล ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ท่านได้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตที่ดีเด่นในการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน ท่านได้ถึงแก่มรณภาพที่ฟามากอสตาในเกาะไซปรัสในปี ค.ศ.1366

9 มกราคม
น.อันดรูว์ คอร์ซินี พระสังฆราช

อันดรูว์ คอร์ซินี เกิดในตอนต้นของศตวรรษที่ 4 ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี ที่เมืองนี้เองท่านได้สมัครเป็นนักบวชคาร์เมไลท์ ในการประชุมใหญ่ที่เมืองเมทส์ในปี ค.ศ.1348 ท่านได้รับเลือกเป็นเจ้าคณะแขวงแห่งแคว้นทัสกานี ในวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.1349 ท่านได้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองฟีโซล ท่านได้มอบแบบอย่างที่ดีเด่นในเรื่องความรัก ความร้อนรน และความสุขุมรอบคอบในงานธรรมทูต และความรักต่อคนยากจน ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1374

Read Full Post »