Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ภาพถ่ายกิจกรรมของสมาชิกฯ’ Category

ประตูด้านหน้าของอาราม...Welcome จ้า

ประตูด้านหน้าของอาราม...Welcome จ้า

บริเวณอาคารด้านนอก จะมีห้องอาหาร และที่พัก

บริเวณอาคารด้านนอก จะมีห้องอาหาร และที่พัก

ไผเป็นไผ...ไปทายกันเอาเองเด้อ

ไผเป็นไผ...ไปทายกันเอาเองเด้อ

close-up ให้เห็นกันจะจะไปเลย...ขออนุญาตวันหนึ่งนะคะ เซอร์..

close-up ให้เห็นกันจะจะไปเลย...ขออนุญาตวันหนึ่งนะคะ เซอร์..

อีกมุมหนึ่ง...

อีกมุมหนึ่ง...

คุณพ่อสุรชัย และคุณพ่อประยุทธ จิตตาธิการ ร่วมสนทนา (ธรรม?)

คุณพ่อสุรชัย และคุณพ่อประยุทธ จิตตาธิการ ร่วมสนทนา (ธรรม?)

อธิการิณี กับแม่ชี...Holy พอๆกันเลย...^_^

อธิการิณี กับแม่ชี...Holy พอๆกันเลย...^_^

พระแท่นของวัดน้อย...พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ...มองแล้วให้ความหวังมากๆ

พระแท่นของวัดน้อย...พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ...มองแล้วให้ความหวังมากๆ

คุณพ่อสุรชัย บรรยายประวัติของคณะ และนำสวดภาวนา ต่อหน้าไม้กางเขนด้านข้างพระแท่น ขนาบด้วย น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน และ น.เทเรซา แห่งอาวิลลา

คุณพ่อสุรชัย บรรยายประวัติของคณะ และนำสวดภาวนา ต่อหน้าไม้กางเขนด้านข้างพระแท่น ขนาบด้วย น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน และ น.เทเรซา แห่งอาวิลลา

คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ชั้นสามแห่งกรุงเทพฯ ที่ร่วมเดินทางในวันนั้น

คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ชั้นสามแห่งกรุงเทพฯ ที่ร่วมเดินทางในวันนั้น

Read Full Post »