Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘รายงานการประชุมประจำเดือนของคณะฯ’ Category

รายงานการประชุม

ของนักบวชฆราวาส คณะคาร์แมล ชั้น 3

ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10.00 น.

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

คุณพ่อ ประยุทธ  ศรีเจริญ            จิตตาธิการ        ซ. แดงต้อย  จิรานนท์                  อธิการ

ซ. ลัดดาวรรณ์  เวชเนียน             เลขา                   ซ. มาลีรัตน์  ประทีปนาฏศิริ          เหรัญญิก

ซ. นงลักษณ์  กอหะสุวรรณ          ที่ปรึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  36  ท่าน

คุณพ่อประยุทธ            นำสวดเปิดประชุม  สวดทำวัตร และบทเร้าวิงวอนแม่พระ

วาระที่ 1 คุณพ่อประยุทธได้เชิญ คุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า  มาพูดเกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมายของพระศาสนจักร”  คุณพ่อทำงานเรื่อง อบรมคู่แต่งงาน  เรื่องวินิจฉัยคดีแต่งแล้วเกิดการหย่าร้าง คุณพ่อพูดถึงเรื่อง การสบถ หมายความว่า การกล่าวถ้อยคำเพื่อให้คนเชื่อโดยอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษตน บางคนใช้นามของพระเจ้า แม่พระ นักบุญต่างๆ มาอ้าง เป็นการไม่สมควรใช้นามของพระเจ้า เป็นการทำไม่ได้ การสาบาน คือ การกล่าวปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยาน หรือการเรียกขานนามพระเจ้ามาเป็นพยานต่อความจริง จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะเป็นเรื่องจริง การบนบาน คือ การขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเมื่อสำเร็จจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำได้แต่เมื่อสำเร็จแล้วต้องรีบแก้ทันที แต่มีพระบัญญัติประการที่ 2 ของพระเป็นเจ้า บอกว่า “อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ” ดังนั้นเราจึงไม่ควรใช้นามของพระเยซู แม่พระ นักบุญต่างๆ  มาพูดในทางที่ผิด  ควรให้ความเคารพนับถือมากกว่า  สมาชิกของเรามีข้อสงสัยหลายอย่างจึงถามคุณพ่อ   แต่เวลาไม่พอ ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปถามส่วนตัวได้

วาระที่ 2 ซ.แดงต้อย กล่าวขอบคุณ คุณพ่อประจักษ์  ที่ให้ความสว่างในเรื่อง ของการใช้คำพูดเกี่ยวกับนามของพระเจ้ามากขึ้น

วาระที่ 3 คุณพ่อประยุทธ  ให้ดูประเทศเฮติ ที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายมาก แต่ที่วัดแห่งหนึ่งจะเหลือเสาไม้กางเขนและมีองค์พระเยซูอยู่ด้วย ที่ไม่เสียหายด้วยนั้น เราจึงควรเข้าพึ่งพระองค์และยึดพระองค์ไว้ให้แน่นเพราะเป็นทางรอดของเราทางเดียวเท่านั้น

–          วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 53   เป็นวันแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด เป็นวันผู้ป่วยโรคด้วย

–          วันพุธที่ 17 ก.พ. 53  เป็นวันพุธรับเถ้า เราควรจำศีล อดอาหาร พลีกรรม สวดภาวนาใช้โทษบาปมากขึ้นในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้

–          วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. 53 เป็นวันปัสกา คุณพ่อให้พวกเราไปเจอกันที่อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ และจะประชุมกันที่นั้นเลยทีเดียว เวลา 14.00 น.

วาระที่ 4 ซ. ลัดดาวัรรณ์ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สวดปิดประชุม

จงสรรเสริญพระเยซูเป็นนิจนิรันดร์

อันนา ลัดดาวรรณ์  เวชเนียน

Read Full Post »