Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันของฆราวาสคาร์เมไลท์ชั้นสาม’ Category

ที่นี่ จะอธิบาย แนวทางการดำเนินชีวิตของสมาชิกนักบวชฆราวาสคาร์เมไลท์ชั้นสาม

Read Full Post »